Јавна одбрана на дипломски труд – Климент Чакар

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Метаболизам на протеини, изработен од Климент Чакар, број на индекс 1196, на ден 08.05.2019 во 12.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Владимир Петков (ментор)
  2. проф. д-р Флорина Поповска-Перчиниќ (член)
  3. проф. д-р Бранко Атанасов (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.