Известување за клиничка пракса на студентите

Се известуваат студентите од 11 семестар, учебната 2016/2017 година дека Клиничката пракса во Универзитетската ветеринарна болница започнува од 31.10.2016 (понеделник) со ротации од 2 недели, по следниот распоред:

1. Саша Трендов (1185), Александар Трајчовски (1186), Марија Манасиевска (1190) – од 31.10 до 11.11.2016
2. Лариса Шаќири (1191), Филип Божиновски (1194), Михаела Ширговска (1200) – од 14.11. до 25.11.2016
3. Никола Лаброски (1202), Марија Крстевска (1004), Тамара Блажевска (1210) – од 28.11. до 09.12.2016
4. Светлана Марковска (1213), Мила Митровска (1216) – од 12.12. до 23.12.2016
За изведување на праксата неопходно е студентите да поседуваат соодветна работна облека и опрема.

Кординатор,
проф. д-р Пламен Тројачанец