Јавна одбрана на дипломски труд – Мирослав Јовановски

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Современи ихтиосанитарни мерки во размножувањето на Виножитната пастрмка (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792), изработен од Мирослав Јовановски, број на индекс 1172, на ден 25.04.2018 во 12.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
  2. проф. д-р Владимир Петков (член)
  3. проф. д-р Ромел Велев (член)

Одлуката и известувањето можете да ги погледнете тука.