Јавна одбрана на дипломски труд – Даниел Ролевски

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Современи аспекти на болестите кај дивечот и нивната актуелност со македонската законодавност, изработен од Даниел Ролевски, број на индекс 1082, на ден 12.04.2018 година во 13 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
  2. проф. д-р Владимир Петков (член)
  3. проф. д-р Ромел Велев (член)

Одлуката и известувањето можете да ги погледнете тука.