ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под наслов „Маркетинг алатки за ветеринари – комуникација, изработен од Светлана Макалоска – Марковска

ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под наслов „Маркетинг алатки за ветеринари – комуникација, изработен од Светлана Макалоска – Марковска