Соопштение за заверка на ЛЕТНИОТ семестар во 2016/2017 година