Известување за писмениот испит по предметот Биостатистика

Се известуваат студентите на ФВМ-Скопје дека писмениот испит по предметот Биостатистика ќе се одржи на 04.09.2015 година во предавална 2, со почеток во 09:00 часот.

Асистент
Никола Адамов