КОМПЈУТЕРСКИ ТОМОГРАФ ВО УНИВЕРЗИТЕТСКАТА ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА – СКОПЈЕ

Следејќи ги најновите достигнувања во ветеринарна медицина, Универзитетската ветеринарна болница при Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје ја претстави новата алатка во дијагностиката на болестите кај домашните миленици преку набавката на нов компјутерски томограф. За прв пат во нашата држава, Read More …

ПРЕЗЕНТИРАНИ ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈАТА И ПРОЕКТОТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЕДУКАТИВЕН И ТРЕНИНГ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТОВНИ РАСИ НА ГОВЕДА

На две последователни работилници на ФВМС беа презентирани Физибилити студијата и Проектот за воспоставување едукативен и тренинг центар за развој на товни раси на говеда во земјава. На презентацијата присуствуваа бројни гости од сите релевантни институции од областа на земјоделството, Read More …