Резултатии од првата континуирана проверка по предметот Клиничка и лабораториска дијагностика на домашни миленици и копитари

Почитувани колеги, Во прилог се резултатите од првата континуирана проверка по предметот Клиничка и лабораториска дијагностика на домашни миленици и копитари одржана на 05.04.2024 год. Линк до резултатите https://fvm.ukim.edu.mk/prv-kolokvium-klinicka-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8/