Конечна ранг листа за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, за учебната 2023/2024 година

Почитувани студенти,

Во прилог е конечната ранг листа за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, согласно Одлуката на Ректорската управа и објавениот интерен оглас на ФВМС.

Конечната ранг листа може да ја погледенте тука.