Термини за испит општа, специјална и судска

ТЕРМИНИ

 

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 14.9.2022 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 15.9.2022 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 16.9.2022 год. со почеток во 10.оо часот.

Студентите се должни да се пријават најдоцна до 10.9.2022 год. на следниот email: spiro.bozinoski@gmail.com