Одлука за распишување избори за членови и претседател на ФСС

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека изборите за претседател и членови на Факултетското студентско собрание ќе се одржат на 11.12.2023 (понеделник),  во Компјутерската училница на ФВМС, со тајно гласање во период од 10 до 14 часот.

Во прилог е одлуката за распишување на избор на членови и претседател на ФСС.

https://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/11/Одлука-за-распишување-избори-за-членови-и-претседател-на-ФСС_000034.pdf