Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2020/2021 година на трет циклус – докторски студии на студиската програма – Ветеринарна медицина

Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2020/2021 година на трет циклус – докторски студии на студиската програма – Ветеринарна медицина