Соопштение за предметот Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 25 i 26.06.2020 god. со почеток во 10.оо часот.

Реколоквирање по предметoт Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 22 и 23.06.2020 год. во 10:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават електронски најдоцна до 19.06.2020 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk

Поради следење на препораките поврзани со состојбата со корона вирусот ќе се изврши подлба на студентите во зависност од бројот на пријавени. Секој од студентите ќе биде известен во кој ден ќе полага.