Ииспити на Катедрата за Биохемија и Биологија на клетка (јануарско-февруарска испитна сесија, 2021)

Биологија на клетка
II. колоквиум – 11 јануари
практичен испит – 4 февруари
завршен испит – 5 февруари


Биохемија
практичен испит – 3 февруари
завршен испит – 8 февруари


Клиничка биохемија
практичен испит 1 февруари
завршен испит – 2 февруари
Часот на полагање дополнително ќе биде определен.


Сите студенти кои што ќе полагаат практичен или завршен испит по наведените предмети, пријавувањето за испит да го направат на мејл, најдоцна до 10 јануари 2021.