Прва – Студентска конференција за Глобални климатски промени (СКГКП)

Факултетското студентско собрание при Факултет за ветеринарна медицина, во соработка со Факултетските студентски собранија на Факултетот за земјоделски науки и храна, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ и Комисија за наука – УСС-УКИМ,
имаат чест и задоволство да Ве поканат да земете учество на Првата студентска конференција за Глобални климатски промени (СКГКП), која ќе се одржува на 29 и 30 октомври 2020 година, во просториите на Факултетот за земјоделски науки и храна.

ПОВИК ЗА ТРУДОВИ