Протоколи за седници и за настава

Почитувани,

Во прилог можете да ги превземете следниве протоколи:

  1. Протокол за одржување на седници на органите и телата на ФВМС (стр. 1 – 3)
  2. Протокол за одржување практична настава, континуирани проверки и завршни испити (стр. 3 – 5)