Јавна одбрана на дипломски труд – Викторија Стојановска

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Антимикробна отпорност и одговорна употреба на антимикробните средства во ветеринарната медицина, изработен од Викторија Стојановска, број на индекс 1260, на ден 25.04.2019 во 12.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Ромел Велев (ментор)
  2. проф. д-р Мишо Христовски (член)
  3. проф. д-р Ирена Целеска (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.