Јавна одбрана на Докторска дисертација – Ристо Узунов, ДВМ

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на ФВМ-С бр. 0202-491/3 од 29.03.2019 година, соопштуваме дека

На ден 16.04.2019 година (Вторник) со почеток во 11 часот во просториите на ФВМ-С во Скопје, во предавална бр. 2, Ристо Узунов, јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

Мултирезидуална анализа на β – агонисти во биолошки матрикси со примена на LC-MS/MS метод“.

Соопштението можете да го видите тука.

Докторската дисертација можете да ја видите тука.