Јавна одбрана на дипломски труд – Дејан Цветковски

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Заостанување на плацентата-постелката (Retentio Secundinarum) кај млечни крави, изработен од Дејан Цветковски, број на индекс 1008, на ден 10.06.2019 година во 11 часот, во просториите на предавална 2.

Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Тони Довенски (ментор)
2. доц. д-р Бранко Атанасов (член)
3. доц. д-р Никола Адамов (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.