Јавна одбрана на дипломски труд – Атанаско Скендерски

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Ветеринарна грижа на животни од зоолошки градини, изработен од Атанаско Скендерски, број на индекс 888, на ден 24.04.2019 во 12.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
  2. проф. д-р Владимир Петков (член)
  3. проф. д-р Пламен Тројачанец (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.