Јавна одбрана на дипломски труд – Драган Коцев

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1082 од 17.08.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

 

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Употребата на пчелиниот отров во апитерапијата, изработен од Драган Коцев, број на индекс 1153, на ден 25.08.2020 година во 10 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Мишо Христовски(ментор)
  2. проф. д-р Владимир Петков (член)
  3. проф. д-р Ромел Велев (член)