Известување за студентите на ФВМС за одржување на изборите на претседател и членови на Факултетското студентско собрание при ФВМС

Се известуваат студентите на ФВМС дека, согласно со Одлуката на Деканот за распишување на избори на претседател и ченови на Факултетското студентско собрание при ФВМС бр. 03-1951 од 30.10.2019 год., изборите на претседател и членови на Факултетското студентско собрание при ФВМС за академската 2019/2020 година ќе се одржат на 28.11.2019 год. (четврток) во Компјутерската училница (библиотека) од
10 до 14 часот.

Записникот за утврдување кандидати за претседател на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје можете да го превземете тука.