Испит Хемија – Јануарска испитна сесија

Се известуваат студентите дека исптитот по предметот Хемија во јануарската испитна сесија ќе се одржи на:

11.02.2019 г. во 12:00 ч. во предавална 1 – Стехиометрија

15.02.2019 г. во 12:00 ч. во предавална 1 – Хемија

*За испитот по Стехиометрија студентите задолжително да носат калкулатор.

Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу