Испит – Биостатистика – Септемвриска испитна сесија

Почитувани студенти,

Испитот по предметот БИОСТАТИСТИКА ќе се одржи на 24.09.2021 год. со почеток во 10.00 часот.

Испитот ќе се одржи со физичко присуство. Студентите со себе задолжително да носат маска и да ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19.

Пријавување електронски најдоцна до 23.09.2021 год. на следната адреса: vasilka@fvm.ukim.edu.mk

Од предметниот наставник

    Проф. д-р Василка Попоска Треневска