Испити во септемвриската испитна сесија 2021 на катедрата за Биохемија и биологија на клетка

Биологија на клетка
практичен:  27.08.2021
завршен: 13.09.2021

Биохемија
практичен: 27.08.2021
завршен:14.09.2021

Клиничка биохемија
практичен: 27.08.2021
завршен: 14.09.2021

Студентите кои ќе полагаат треба испитот да го пријават во службата за Студентски прашања и на мејл на предметниот наставник најдоцна до 20.08.2021.