I уписен рок – Конечна ранг листа 2021/2022

Почитувани,

Ве известуваме дека е објавена Конечната ранга листа за првиот упесн рок 2021-2022

I уписен рок – конечна ранг-листа-Ветеринарна медицина – Државна квота

I уписен рок - конечна ранг-листа-Ветеринарна медицина - Државна квота

I уписен рок – конечна ранг-листа-Ветеринарна медицина – Приватна квота

I уписен рок - конечна ранг-листа-Ветеринарна медицина - Приватна квота

Конкурсната комисија

ФВМ-Скопје