CEEPUS – Летни школи 2018/2019

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина дека во академската 2018/2019 година преку програмата за размена на професори, соработници и студенти – CEEPUS, се организираат следните летни школи:

  1. Zoonoses (22 – 29 Април 2019) – Дубровник (CRO) – Факултет за ветеринарна медицина – Загреб (2 студенти од ФВМС)
  2. Aquaculture (7 – 14 јули 2019) – Сараево (BiH) Стон (CRO) – Ветеринарен факултет – Сараево (2 студенти од ФВМС)
  3. Animal Welfare, Veterinary Ethics, Law and Communication Skills (22- 27 јули 2019) – Виена (AUT) – Универзитет за ветеринарна медицина – Виена (2 студенти од ФВМС)
  4. Exotic Pets Medicine and Surgery (22 – 26 јули 2019) – Брно (CZE)
    Универзитет за ветеринарни и фармацевтски науки – Брно (2 студенти од ФВМС)
  5. Health Control in Mountain Animal Breeding (15-30 July 2019) – Стара Планина (SRB) – Факултет за ветеринарна медицина – Белград (2 студенти од ФВМС)
  6. Food Hygiene (4 јули – 3 август 2019) – Брно (CZE) – Факултет за ветеринарна хигиена и екологија – Брно (2 студенти од ФВМС)

Детални информации за програмата за летните школи се објавени на интернет страната на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, fvm.ukim.edu.mk. Пријавувањето е до 01.02.2019 година на интернет страната: ceepus.info или на начинот опишан во програмата објавена на интернет страната: fvm.ukim.edu.mk Сите заинтересирани студенти за подетални информации може да се обратат кај координаторот за CEEPUS, проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу.

Известувањето можете да го видите тука.

* Програма за секоја од летната школа можете да ја превземете со кликање на името на секоја од нив.