Информации за пријавување и упис на студенти на интегриран прв и втор циклус додипломски студии во третиот уписен рок на ФВМ-С, при УКИМ 2022/2023

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв и втор интегриран циклус студии на студиската програма Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година, пријавувањето на кандидатите за ТРЕТИОТ уписен рок на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи на 28.09.2022 година. На факултетот има преостанато уште само 16 слободни места за запишување во учебната 2022/2023 година.

Информации-за-упис-на-студенти-трет-уписен-рок-1

Информации-за-упис-на-студенти-трет-уписен-рок-2

Информации-за-упис-на-студенти-трет-уписен-рок-3