Известување за предметот Хистологија со ембриологија

Се известуваат студентите дека полагањето на предметот Хистологија со ембриологија ќе се изведе по електронски пат и по пат на физичко присуство, во зависност од изборот на самите студенти.

Термини за полагање по електронски пат се:
26.6 – прв и втор колоквиум
29.6 – трет колоквиум
1.7 – четврт колоквиум
3.7- петти колоквиум

Термини за полагање со физичко присуство се:
8.7 – трет колоквиум
10.7 – четврт колоквиум
13.7- петти колоквиум

Првиот и вториот колоквиум може да се полагаат во некој од термините предвидени зафизичко присуство (8.7, 10.7 и 13.7)

Важно: Секој студент поединечно треба да се изјасни за начинот на полагање преку електронска пошта најдоцна два дена пред почетокот на испитните термини. Изјаснувањето треба да се испрати до предметниот професор и асистент: florinap@fvm.ukim.edu.mk и mdovenska@fvm.ukim.edu.mk .

Предметен професор
Проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ