Нова страна (Македонски ветеринарен преглед)

Почитувани,


Oфицијално е пуштена во употреба нoвата веб страна на Македонски Ветеринарен Преглед.

Истата можете да ја посетите на следнава адреса:


https://www.macvetrev.mk