На 22 август ќе се одржи манифестацијата „Отворен ден 2019“

Непосредно пред започнувањето на запишувањето на новата генерација студенти, во рамките на одбележувањето на 70-годишнината на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на 22. Август ќе се одржи манифестацијата „Отворен ден“. На оваа манифестација ќе бидат презентирани студиските програми на факултетите, а ќе се презентираат и активности од студентите, центрите за кариера и алумни асоцијацијата на УКИМ. Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе учествува со свој штанд.