Јавна одбрана на дипломски труд – Лина Накевска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1754 од 02.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

 

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Значење на цитолошката дијагностика во дерматологија кај малите животни, изработен од Лина Накевска, број на индекс 1247, на ден 10.10.2019 година во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Ирена Целеска (ментор)
  2. проф. д-р Игор Улчар (член)
  3. проф. д-р Трпе Ристоски (член)

Соопштението и одлуката можете да ги погледнете тука.