Јавна одбрана на дипломски труд – Ивана Арсовска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1414 од 28.10.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

 

ЈАВНА ОДБРАНА

 

на дипломскиот труд под наслов: Концептот Едно здравје-нова парадигмаза дивите животни како резервоари на зоонози, изработен од Ивана Арсовска, број на индекс 1243, на ден 04.11.2020 година во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Мишо Христовсци (ментор)
  2. проф. д-р Влатко Илиески (член)
  3. проф. д-р Владимир Петков (член)

Одлуката и известувањето можете да ги превземете тука.