Јавна одбрана на докторска дисертација – Љупчо Ангеловски

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје  бр. 0202- 1222/4 од 14.09.2021 година, соопштуваме дека:

На ден 06.10.2021 година (среда) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, Љупчо Ангеловски,  јавно ќе го  брани докторскиот труд  под наслов: „Типизација на Campylobacter spp. во ланецот на храна“.