Распоред за полагање на предметите на Kатедрата за биохемија и биологија на клетка во Јунската испитна сесија 2021

Согласно годишнот распоред за полагање на испитите во академската 2020/2021 година, испитите ќе се полагаат по следниот распоред:
Биологија на клетка
3.06.2021 (практичен испит)
11.06.2021 (завршен испит)
Биохемија
3.06.2021 (практичен испит)
11.06.2021 (усен испит)
Клиничка биохемија
7.06.2021 (практичен испит)
11.06.2021 (усен испит)
Часот на полагање ќе биде објавен по доставените пријави од страна на студентите