Further development of Competent Authorities’ control systems to protect the human, animal and plant health

Главен истражувач: Dr. Paolo Pasquali

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Јована Стефановска, Доц. д-р Александар Додовски, Доц. д-р Кирил Крстевски, Доц. д-р Игор Џаџовски, Доц. д-р Искра Цветковиќ, Д-р Александар Цветковиќ, Љубица Рашиќ ДВМ.

Времетраење: 2017

Финансиран од: EU funded twining project

Тип на проектот: билатерален