European Network on Taeniosis/Cysticercosis

Главен истражувач: Dr.Sarah Gabriel

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Јована Стефановска, Д-р Александар Цветковиќ, Љубица Рашиќ  ДВМ.

Времетраење: 2013-2017

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен