COST BM 1308 Sharing Advances on Large Animal Models (SALAAM)

Главен истражувач: Prof Eckhard WOLF

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески

Времетраење: 19.05.2014-18.05.2018

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен