ЈАВНА ОДРБАНА на дипломскиот труд под наслов: Дејство на фенобарбитонот врз хематолошките и биохемиските параметри кај кучиња со дијагностицирана епилепсија – Искра Блажевска

ЈАВНА ОДРБАНА на дипломскиот труд под наслов: Дејство на фенобарбитонот врз хематолошките и биохемиските параметри кај кучиња со дијагностицирана епилепсија – Искра Блажевска