Јавна одбрана на докторска дисертација – Максуд Крлуку

Во согласност со одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, број 0202-1020/9 од 20.09.2023 год., соопштуваме дека:

На ден 12.10.2023 год. (четврток) со почеток во 10 часот, во предавална 2 на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, ќе се одржи јавна одбрана на докторската дисертација под наслов: Антимикробна отпорност на коменсална Escherichia coli во фецес кај млечни крави, изработена од Максуд Крлуку.

Соопштението може да го погледнете тука.