ЈАВНА ОДБРАНА на дипломски труд под наслов: Развојни стекнати деформитети на екстремитетите кај ждребиња – Јасмина Картовска

ЈАВНА ОДБРАНА на дипломски труд под наслов: Развојни стекнати деформитети на екстремитетите кај ждребиња – Јасмина Картовска