ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд „Микробиолошка безбедност и физичко-хемиска анализа на вода од извори во околината на Скопје – Тамара Блажевска

ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд „Микробиолошка безбедност и физичко-хемиска анализа на вода од извори во околината на Скопје – Тамара Блажевска