Резултати од завршниот испит по предметот Биологија на клетка одржан на 06.02.2023 година

Во прилог се резултатите од завршниот испит по предметот Биологија на клетка, одржан на 06.02.2023 година..

Испитот го положиле:

Број на индекс:Оценка
1438(6)  
1447  (7)
1487(9)
1535(8)

Катедра за биохемија и биологија на клетка