Одлука за спроведување на наставните активности на интегрираните студии од прв и втор циклус (додипломски студии), втор циклус на специјалистички студии и трет циклус на докторски студии во учебната 2022/203 година

sproveduvanje-nastava-2022-23-1

sproveduvanje-nastava-2022-23-2

sproveduvanje-nastava-2022-23-3

sproveduvanje-nastava-2022-23-4