Конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии – втор уписен рок 2023/2024 год.

Сите заинтересирани кандидати, документите ги доставуваат со физичко присуство во Службата за студентски прашања на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, согласно објавените датуми.

Рок за пријавување и запишувањеВтор уписен рок
Пријавување на кандидатите11.12.2023 – 22.12.2023
Објавување прелиминарни листи28.12.2023
Одлучување по приговори12.1.2024
Објавување конечни листи22.1.2024
Запишување на кандидатите23.1.2024 – 31.1.2024

Конкурсот за запишување студенти на ТРЕТ циклус студии на студиските програми на на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје во учебната 2023/2024 година, можете да го погледнете тука.