Документи за упис на редовни студенти во академската 2019 / 2020 година

Документи и уплати потребни при запишување на студентите во 2 година на ФВМ-С во академската 2019 / 2020 година

Документи и уплати потребни при запишување на студентите во 3, 4 и 5 година на ФВМ-С во академската 2019 / 2020 година

Документи и уплати потребни при запишување на студентите во XI семестар на ФВМ-С во академската 2019 / 2020 година

Документи и уплати потребни при презапишување на предмети на ФВМ-С во академската 2019 / 2020 година

Упатство за правилно пополнување на индекси