РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО БИОЛОГИЈА НА КЛЕТКА ОДРЖАН НА 14.09.2022

Испитот го положиле студентите со бр. на индекс:
1441
1476
1479
1493
Катедра за биохемија и биологија на клетка