Истражување на благосостојбата кај говедата во Косово и Македонија, HIGHER KOS K-11-2012

Наслов на проектот: Истражување на благосостојбата кај говедата во Косово и Македонија, HIGHER KOS K-11-2012
Главен истражувач: Prof.ChristophWinckler
Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески, Мирослав Радески ДВМ
Времетраење: 01.05.2013-01.09.2014 година
Финансиран од: Zentrum für Soziale Innovation, Виена Австрија
Тип на проектот: меѓународен