Огласна табла

Известувањa / Соопштенија

Соопштението за одбраната на дипломскиот труд прочитајте го овде.

Конкурс во програмата ЕРАЗМУС+ на Европската комисија, и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ. Видете го конкурсот тука.

Документи

1. Програмски водич за ERAZMUS+

2. Процедура за добивање на писмо за поддршка (Letter of Endorsement) за конкурирање на проекти од странски институции и влади

3. PIC number

4. Еразмус код на Универзитетот

5. ERASMUS Statement Policy

6. UNIVERSITY ERASMUS CHARTER

7. Студентски ЕРАЗМУС Чартер

8. Кодови на научни области

9. ERASMUS+ билатерални договори

10. Еразмус координатори по факултети

11. Модел на Еразмус+ билатерален договор

Еразмус+ документи за студентска мобилност 2014/2015

1. Erasmus+ Student Application Form
2. Learning Agreement
3. Europass CV – модел
4. Erasmus+ месечни стипендии за студенти
5. Студенти Еразмус+ координатори

Еразмус+ документи за мобилност на наставен кадар 2014/2015

1. Application Form
2. Grant Agreement
3. Europass CV – модел
4. Teaching Assignment

Практичниот дел од испитите „Основи на клиничка и лабораториска дијагностика“ и „Внатрешни болести кај преживни животни“, ќе се одржи во Петок на 31.01.2014 год. со почеток од 10:00 часот на краварската фарма „Факултетско стопанство“, с.Трубарево.

Сите студенти кои сакаат да го полагаат практичниот дел од испитите треба да се пријават кај предметниот асистент Игор Џаџовски на e-mail: igordz@fvm.ukim.edu.mk, најдоцна до 30.01.2014 год.

Резултати од континуирани проверки

Не се пронајдени написи.

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна